KSO Glorieux Sint-Bernarduscollege Technisch Instituut O.L.Vrouw Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde
  Home
 
   

De vakoverschrijdende eindtermen

verder ...

 

Ter inleiding


BOCO (= Brussels overleg - en coördinatiecentrum voor het officieel onderwijs) biedt op zijn website een rubriek 'links' met aandacht voor alle sectoren van het onderwijslandschap: portaalsites, zoekmachines, bibliotheken, encyclopedieën, onderwijs, overheid, pers, alle vakgebieden, de vakoverschrijdende eindtermen, werkgelegenheid ... Een aanrader.

 


Terug naar boven

Burgerzin

 • DE KRACHT VAN JE STEM is een initiatief van de Vlaamse Onderwijsraad en biedt lesmateriaal rond democratische opvoeding. De rubriek 'Links' is sterk uitgewerkt.
 • KMS (=Kerkwerk Multicultureel Samenwerken) is een open solidariteitsbeweging die de interculturele samenlevingsopbouw wil bevorderen. Kernwoorden zijn: racisme-bestrijding, interlevensbeschouwelijk, multicultureel, interreligieus, migraties.
 • KLEUR BEKENNEN is een educatieve campagne om mondiale vorming in het onderwijs te promoten (met inhoudelijke én financiële ondersteuning). Kernwoorden: Noord-Zuid, duurzame ontwikkeling, vredeseducatie, mensenrechten en interculturaliteit.
 • NGOnet is DE koepelsite van de Vlaamse NGO's met informatie over campagnes, acties, organisaties, vrijwilligers en documentatie over Noord-Zuidproblematiek.
 • NOORD-ZUIDBEWEGING geeft informatie rond mondiale vorming (media, milieu, religie, cultuur, politiek). Bovendien biedt de site alfabetische lijsten van tijdschriften en kranten die je (wereldwijd) op het web kan consulteren. De rubriek links is aan te bevelen.
 • PER EXPRESSE is een 'leskrant' die vier keer per jaar verschijnt. Elke editie behandelt een actuele gebeurtenis in het wereldnieuws. De leskrant bestaat uit een docentendeel (met lessuggesties en werkvormen) en een leerlingendeel (kopieerbare werkbladen) en op de site worden aanvullingen gegeven (achtergrondinformatie, foto's, links).
 • Bij de PROVINCIALE MATERIALENBANK ANTWERPEN kan je gratis achtergrondliteratuur en les- en vormingsmateriaal ontlenen. In totaal zitten er zo'n 10.000 werken in de materialenbank over heel diverse onderwerpen (mondiale vorming).
 • SCHONE KLEREN biedt educatieve en informatiepakketten voor het SO rond eerlijke handel en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.
 • SCRIPTIESERVICE CMO (= Centrum voor Mondiaal Onderwijs) biedt uitgebreide informatiepakken rondom mondiale thema's.
 • VORMEN (= Vlaamse organisatie voor mensenrechteneducatie) is een organisatie voor mensenrechteneducatie (educatieve materialen, tekstmateriaal, werkvormen, vormings-programma's, nascholingsaanbod) met een bijzondere aandacht voor de VOET burgerzin.
 • WIO (= Wereldcentrum Internationale opvoeding) wil leerkrachten (financiële) ondersteuning bieden bij het uitwerken van initiatieven rond mondiale vorming en interculturaliteit (lesmappen, video's, landenkoffers, tentoonstellingen, cd-roms ...) .

 


Terug naar boven

Gezondheidseducatie

 • 'CGSO' en 'Sensoa' zijn gefuseerd tot het Vlaams service- en expertisecentrum rond seksuele gezondheid en HIV. Voorlopig hebben beide organisaties een eigen website.
 • GVO (= Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) biedt informatie rond een brede waaier van gezondheidsonderwerpen en -risico's.
  • Website: www.mloz.be/gvo/
  • Educatief aanbod: de brochure 'Feiten over roken. Smoesjes doorgeprikt'
 • JEUGD EN SEKSUALITEIT is een jeugddienst die activiteiten organiseert en begeleidt over relaties en seksualiteit voor jongeren (met vormingsaanbod, educatieve spellen, publicaties, besprekingen van recente jeugd- en kinderboeken, nieuwsbrief).
 • LOGO (= LOcaal GezondheidsOverleg) staat voor gezondheidspromotie en ziektepreventie (bv. antirookcampagnes in het onderwijs).
 • Een aantal MUTUALITEITEN hebben een uitgewerkte jongerenservice met websites rond thema's als gezondheid en veiligheid.
  • SKRATSJ (Christelijke Mutualiteit): www.skratsj.be
  • MJA (Maatschappelijke Jongeren Actie, Socialistische Mutualiteit): www.mja.be

 

Educatief aanbod

 • Het Centrum Eigentijdse Jeugd Dilbeek bracht een tweede druk uit van het relatieboek 'Lief. Liever. Liefst.' Het betreft 101 relatievragen en antwoorden van jongeren over liefde en seksualiteit. Voor meer info, zie: http://www.eigentijdsejeugd.be.
 • 'Goede minnaars' is een tentoonstelling met een animatiefilm rond seksualiteit voor jongeren van de 1ste en 2de graad. Meer informatie staat te lezen op www.cgso.be.
 • Vrij vriendelijk is een educatief pakket over RSV (video en boek) voor de tweede en derde graad SO. Referentie: Annemie Laurent, Vrij Vriendelijk: relationele vorming in het secundair onderwijs. Leuven, Garant, 2002, 258 p.
 • Op de site van VIG (www.vig.be) kan je terecht voor 2 cd-roms:
  • (W)eet je alles?: met activiteiten en info rond gezonde voeding
  • Niet roken, mijn vrijheid: met activiteiten en info rond tabakspreventie
 • MJA (=Maatschappelijke Jongeren Actie) stelt met Uch, een 'gezond' kaartspel, roken op een speelse manier in vraag (+ brochure met spelregels en achtergrondinformatie).
 • Forum voor Smaakvorming ontwikkelde een programma voor leerlingen van 15 tot 18 jaar 'Vorming en ontwikkeling van de smaak'. Oefeningen en discussies brengen de leerlingen ertoe een mening te vormen rond alcoholgebruik en -misbruik.

 


Terug naar boven

Leren leren

 • EDUMAIL is een onderwijssite met links, forum, actualiteit, maar vooral ook steun voor leerlingen en leraren bij toegang tot internet en e-mail
 • STEUNPUNT LEERBEVORDERING EN MEDIATIE benadert leren leren vanuit verschillende invalshoeken.
 • In de VAKLOKALEN DIGISCHOOL vind je goede studietips voor de verschillende vakken. Meer dan de moeite voor jongeren in het secundair onderwijs en leerkrachten!
 • Op de site van M. Schrover vind je in de 'remedial teaching afdeling' informatie over dyslexie, moeite met vreemde talen, huiswerk- en studieaanpak. De site richt zich tot de jongeren zelf (bv. als een les 'leren leren' tijdens een uur studie + integratie ICT + BZL)

 


Terug naar boven

Milieueducatie

 • Ook MILIEULINK kan je toegangspoort zijn tot wat leeft op het internet op het vlak van milieu en aanverwante items (duurzaam ondernemen, energie, ruimtelijke ordening, enz.).
 • BEBAT (= Fonds Ophaling Batterijen) heeft tot doel alle types gebruikte accu's en batterijen te verzamelen om ze opnieuw een nuttige toepassing te geven.
 • BBL (= Bond Beter Leefmilieu) reikt scholen informatie aan over waar ze milieuvriendelijke schoolproducten vinden (met voorbeelden en informatie).
 • DIALOOG is een onafhankelijke vormingsinstelling die rond milieu en energie actief is.
 • ECOLIFE werkt rond ecologische gedragsverandering. Op de website vind je een pak informatie, leuke weetjes, tips, links,...
 • FELNET is het virtuele milieudocumentatiecentrum van Vlaanderen met een gegevensbank van meer dan 100.000 referenties.
 • MOS (= Milieuzorg Op School) wil scholen stimuleren deel te nemen aan het project MOS-Groene School. Je vindt op de website projectmateriaal en bijkomende informatie.

 

Educatief aanbod
 • AWW (= Antwerpse WaterWerken) bracht een cd-rom op de markt 'Drink Water' met de geschiedenis, productie en distributie van drinkwater, wetenswaardigheden om waterverbruik binnen de perken te houden, een quiz over omspringen met water.
 • Vormelek stelt het 'Kies voor veilig'-videopakket (5 delen) ter beschikking van het SO, een handig instrument voor lessen rond veiligheid en de gevaren van elektriciteit.

 


Terug naar boven

Verkeer en mobiliteit

 • Startpagina voor verkeerseducatie kan 'Wegwijs in het Belgische verkeersreglement' zijn, met aandacht voor verschillende deelaspecten van verkeersopvoeding.
 • Een site met verwijzing naar de eindtermen per graad, een mogelijk actieplan, bijkomende informatie, links enz. vind je bij het VerkeersPedagogisch Instituut Roeselare.
 • AWV (= Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Wegen en Verkeer) geeft een gratis magazine uit: Uitweg, het blad voor een betere mobiliteit. Voor een gratis abonnement en informatie rond verkeersveiligheid kan je terecht op de website.
 • LANGZAAM VERKEER onderzoekt en begeleidt vernieuwende verkeersprogramma's en projecten. Ook voor het onderwijs werkt ze aan projecten verkeers- en mobiliteitseducatie, vorming van leerkrachten en ontwikkeling van lesmateriaal (video's, diareeksen, tentoonstellingen, brochures).

 

Educatief aanbod

 • Tot 13 februari 2005 reist verkeersACADEMIE door Vlaanderen, een ervaringsgerichte tentoonstelling, met interactieve doe-opstellingen rond verkeerssituaties en multimedia-opstellingen waarmee bezoekers hun kennis rond verkeersveiligheid kunnen testen.
 • Met de cd-rom "Klik en Rij" kunnen de leerlingen testen of ze klaar zijn voor het theoretisch rijexamen (categorie B). De cd-rom is ook bruikbaar voor leerlingen met lees- en / of leermoeilijkheden.
 • "Rijbewijs van A tot Z" zijn twee cd-roms waarmee de leerlingen hun theoretisch rijexamen kunnen voorbereiden.
 • De campagne ROB (= Rustig Op de Baan) beoogt een veiliger verkeer én een betere leefomgeving. Ze bestaat uit stickers, folders, affiches en een website. Tijdens de Week van de Vervoering 2003 (3de week sept.) komt er een prijs voor de meest creatieve "ROB-gemeente" én voor het meest creatieve ROB-op-school project.
 • In samenwerking met de stad Oudenaarde ontstond vanuit o.a. het oudercomité van het Sint-Bernarduscollege de 'Interscholen werkgroep verkeer'. De werkgroep creëerde een 'Meldpunt voor een verkeersknelpunt'. Iedereen kan er suggesties, bemerkingen of voorstellen i.v.m. de verkeersveiligheid in Oudenaarde en omstreken laten weten.

 


Terug naar boven

Muzisch-creatieve vorming

 • CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs, wil via workshops, studiedagen, projecten, publicaties en acties cultuur een vaste plek in de school en de lessen geven én de culturele wereld kennis laten maken met de mogelijkheden van het onderwijs.
 • De CANON Databank bundelt 350 organisaties en kunstenaars, die bereid zijn projecten in scholen op te zetten. Kunst, cultuur, democratie, gezondheid, handel, veiligheid, milieu, sociale vaardigheid - zijn maar enkele thema's.
 • CANON Links bevat tientallen links naar aanverwante sites.
 • Op de website CULTUUR & ONDERWIJS van het Gemeenschapsonderwijs vind je nieuws over verwennamiddagen in musea, opendeurdagen op tentoonstellingen; informatie over het aanbod van musea, culturele instellingen en organisaties; subsidiemogelijkheden voor culturele activiteiten in klas- of schoolverband ; links naar aanbieders van nascholing rond muzische/culturele vorming.
 • Naar aanleiding van een 'Popdag' voor jongeren en leerkrachten (12 maart 2003) werd een educatieve POPSITE voor jongeren en leerkrachten opgestart. Je vindt er lesideeën (secundair onderwijs), een algemene en Belgische popgeschiedenis met beeldmateriaal en muziekfragmenten, een forum, een interactief deel met virtuele popquiz ...

 

Educatief aanbod
 • Het SMAK presenteert tot 14 september een overzicht van zijn eigen museumcollectie in de tentoonstelling 'Gelijk het leven is'. Schoolactiedagen in drie gangen (9-11 september) ondersteunen het project. Je vindt de nodige uitleg aan het prikbord achteraan de leraarskamer of je surft naar www.smak.be.

 • AMARANT staat in het teken van 'de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van beeldende kunst, filosofie en hedendaagse muziek'. Op www.amarant.be vind je de informatie over cursussen, uitstappen, rondleidingen, reizen en kan je via de rubrieken nieuws, agenda, informatie, vooruitblik op zoek gaan naar interessante aanbiedingen.

 • Te Mechelen loopt van 20 juni de dubbeltentoonstelling 'Onvoltooid Verleden Tijd' i.v.m. het concentratiekamp Buchenwald en politieke gevangenen ten tijde van de tweede wereldoorlog. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het CDKD (Culture et Démocratie - Kunst en Democratie): www.cdkd.be.

 • Leerkrachten die interesse betonen voor muzisch-creatieve vorming, vinden misschien hun gading in de 'OZMA Music School' met eigentijdse muziekworkshops rond percussie, Afrikaanse samenzang, hedendaagse muziekgeschiedenis ... Voor alle info en gratis infobrochure kan je terecht op www.ozma.be.

 


Terug naar boven

Sociale vaardigheden

 • Wil je informatie over het thema PESTEN (gepaste literatuur, ideeën voor een schoolbeleid, recente info a.d.h.v. een nieuwsbrief), dan kan je terecht op:
 • SIG (= 'Stichting Integratie Gehandicapten vzw') wil de maatschappelijke integratie van personen met een handicap bevorderen. Daartoe organiseert de stichting vorming en bijscholing voor o.a. het onderwijs.
  • Website: www.sig-net.be/ (nieuwsbrief, projecten, nascholingen, documentatie, links)
 • HIVA (= Hoger Instituut voor de Arbeid) ontwierp een materialendatabank ter ondersteuning van nascholingen over gelijke onderwijskansen (met o.a. een alfabetische en thematische bibliografie, educatief aanbod, contactadressen van doelgroeporganisaties, projecten, vormings- en documentatiecentra, onderzoekscentra, en hyperlinks).
 • De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen richt zich tot iedereen die interesse betoont voor armoedebestrijding.
 • Visionary is een Europees project rond geweldpreventie op school. De projectpartners verzamelen en ontsluiten informatie en links voor leraren, ouders en leerlingen.
 • VAD biedt informatie rond alcohol- en drugproblemen, zie hoger gezondheidseducatie.
 • Het Steunpunt Leerlingenparticipatie heeft als opdracht leerlingenparticipatie in de meest ruime betekenis van het woord te stimuleren. Het richt zich op participatie van leerlingen op het niveau van de klas én op het niveau van de school.

 

Educatief aanbod

 • Sinds 2001 bekroont de Prinses Mathildeprijs jaarlijks een initiatief dat de versterking beoogt van de positie van mensen die kwetsbaar zijn.

 


Terug naar boven

Technisch-Technologische vorming

 • Een goede start is de linkenverzameling van BOCO waar je terecht kan voor alle toegepaste wetenschappen en techniek, waar je informatie vindt voor allerlei bezoeken en uitstappen, en waar bijzondere aandacht werd besteed aan astronomie en ruimtevaart. Ook onder de vakgebonden links vind je heel wat informatie bij de vakken chemie, fysica en biologie.
 • Voor allerlei wetenschappelijke informatie (biologie, natuurkunde, scheikunde, informatietechnologie, biotechnologie, voeding, geneeskunde, gezondheid, astronomie, ruimtevaart, aardwetenschappen, techniek, energie, meteorologie, klimaat, wiskunde ...) kan je terecht op:
 • Naar aanleiding van de eerste Schooldag van de Technologie is er een website actief met allerlei achtergrondinformatie en links naar alle deelnemers.
 • De VUB wil via het internet de leerlingen van het secundair onderwijs warm maken voor wetenschappelijk onderzoek. Het ICT-platform bestaat uit een drieluik (één per graad):
   • ComiX-files: een web- en doewestrijd rond stripverhalen, technologie en wetenschap voor de eerste graad
   • Stimulus: een site rond biologie, chemie en fysica voor de tweede graad
   • Virtueel Museum: een project waarbij leerlingen van de derde graad meebouwen aan een verdieping van dit 'museum'
  • Website: http://virtueelmuseum.vub.ac.be/
 • De Koning Boudewijnstichting richtte een publieksforum op m.b.t. genetische manipulatie.

 

Educatief aanbod
 • 'Het Technologisch Gezelschap' (uit het Nederlandse Delft) creëerde een vakoverschrijdende spel 'Global Chemistry' (economie, scheikunde, duurzaamheid, technologie, ...). Je vindt aanvullende informatie op de onderstaande site.
 • HIDRODOE is het interactieve waterdoecentrum te Herentals. Op de website kan je zelf aan de slag met 'water en wetenschap'. Je vindt er een aantal proeven en heel wat links.

 


Terug naar boven

Van alles en nog wat ...

 • CENTRUM INFORMATIEVE SPELEN ontwikkelt informatieve spelen om jongeren en volwassenen te sensibiliseren over uiteenlopende thema's: cultuur, democratie, economie, Europa, gezin, gezondheid, milieu, multicultureel, Noord en Zuid, relaties.
 • Naar aanleiding van de week van de DIVERSITEIT is er een website gemaakt, gestoffeerd met ideeën, achtergrondinformatie, veelgestelde vragen en links. Het materiaal is gegroepeerd rond de thema's etniciteit, gender, handicap en holebi.
 • Ieder jaar (begin maart) geeft CANON het startschot voor het DynaMo²-PROJECT, waarmee elke school een financiële ondersteuning kan krijgen voor (groene, gezonde, muzische, creatieve, sportieve, bedrijvige, democratische, sociale) projecten.
 • KLEURRIJK VLAANDEREN wil het lange termijn denken omtrent verschillende maatschappelijke thema's stimuleren: mobiliteit, ondernemen, cultuur en samenleving, toekomstdenken, zorg, democratie, vlaanderen in de wereld, ruimtelijke ordening, werken, de overheid, milieu, levenslang leren, innovatie, sport.
 • LEERLINGENBEGELEIDING is een Nederlandse linkensite i.v.m. leerlingen-begeleiding in de brede zin: leerlingvolgsystemen, taal- en zorgbeleid, leren leren, RSV, sociale vaardigheden, emotionele en pastorale vorming, gezondheidseducatie ...
 • PACOPRODUCTIES biedt zeven producties rond vakoverschrijdende thema's.
 • Op de portaalsite voor SOCIAAL CULTUREEL WERK vind je informatie rond thema's als sociale vaardigheden, culturele vorming, leren leren ...
 • TELEAC heeft een uitgebreide Schooltv-werking. Bij elke serie hoort een docenten-handleiding met achtergrondinformatie, lessuggesties, programmabeschrijvingen en tips.
 • De WERKGROEP DIDACTISCHE MIDDELEN produceert en verdeelt werkmappen voor het SO. Er zijn ook begeleidende dia's en didactische video's beschikbaar. De klemtoon ligt op aardrijkskundige thema's, mondiale vorming en milieu.
Ter inleiding
Burgerzin
Gezondheidseducatie
Leren leren
Milieueducatie
Verkeer en mobiliteit
Muzisch-creative vorming
Sociale vaardigheden
Techn.-Technol. vorming
Van alles en nog wat ...
   
 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven