KSO Glorieux Sint-Bernarduscollege Technisch Instituut O.L.Vrouw Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde
  Home
 
   

Leerlingenoriëntatie

studentenHeel dikwijls stellen leerlingen vast dat zij eigenlijk niet de, voor hen, best passende onderwijsvorm en/of studierichting volgen. Het overstappen van de ene onderwijsvorm naar de andere of van de ene studierichting naar de andere is echter niet altijd evident. Meestal weet men niet wat de gekozen studierichting precies inhoudt of wat de moeilijkheidsgraad ervan is.

Op het einde van een schooljaar moeten het leerkrachtenteam en de titularis hun leerlingen advies kunnen geven over de verdere schoolloopbaan. Daarom dienen de leerkrachten zelf goed geïnformeerd te zijn. Zij kunnen immers niet op de hoogte zijn van de leer- en vakinhouden van alle studierichtingen.

Om tegemoet te komen aan deze vragen rond kiezen en oriënteren werd door de pedagogische werkgroep van de scholengemeenschap een informatiebundel samengesteld met:

  • De keuzegedeelten en basisopties in de eerste graad
  • Studie- en leerlingenprofielen
  • Van ASO naar TSO (g)een probleem!?
  • Van TSO naar TSO (g)een probleem!?

Kiezen voor een eerste graad ?

Meteen van bij de start van je onderwijsloopbaan in het secundair onderwijs een goede keuze maken, is niet eenvoudig. Het eerste en tweede leerjaar van de eerste graad is voor een groot deel gemeenschappelijk, maar binnen het keuzegedeelte in het eerste jaar en de basisopties van het tweede leerjaar, zitten toch enkele niet te verwaarlozen verschillen.

Selecteer het leerjaar waar je meer informatie over wil en klik "Ok"

Studie- en leerlingenprofielen

Deze brochure bevat een uitgebreide beschrijving van de studie- en leerlingprofielen van alle studierichtingen binnen de scholengemeenschap.
Dit document is bezorgd aan de afzonderlijke scholen die het dan kunnen verspreiden onder de personeelsleden. Het werd ook bezorgd aan de basisscholen die het kunnen gebruiken als hulpmiddel bij het formuleren van een advies.
Hier kan je de online-versie raadplegen.

Selecteer het gewenste studiegebied en klik "Ok"

Aanvullend vind je hier het volledige studieaanbod binnen de scholengemeenschap SGKSO Vlaamse Ardennen.


Overgangen

Leerlingen die tijdens hun loopbaan in het secundair onderwijs de overstap wagen van de ene studierichting naar de andere, ondervinden soms nogal wat problemen. In de brochures 'Van ASO naar TSO (g)een probleem!?' en 'Van TSO naar TSO (g)een probleem!?' zijn de knelpunten opgenomen bij een eventuele overstap van studierichting of onderwijsvorm.

Overgangen van ASO naar TSO binnen de SG

Veel leerlingen die de overstap maken naar TSO denken dat ze het gemakkelijk zullen hebben en weinig moeten studeren.
Uit de praktijk blijkt dat in TSO-richtingen ook inzet en motivatie nodig is om te lukken. Hoe vroeger de overstap naar een TSO-richting gebeurt, hoe meer kans op slagen.

Selecteer de gewenste ASO/TSO-overgang en klik 'Ok'

Overgangen van TSO naar TSO binnen de SG

De brochure "Van ASO naar TSO" werd uitgebreid met een gedeelte dat de aansluitmogelijkheden bij overgangen binnen de TSO-richtingen van onze Scholengemeenschap toelicht.
Je vind er enkel reeds voorgekomen overgangen van de ene school naar de andere. Telkens staat de naam van de school vermeld die de leerlingen van een andere TSO-school ontvangt.
Enkel overgangen uit technische studierichtingen van waaruit in de loop van de laatste 5 jaar leerlingen weggingen naar een andere technische school, werden opgenomen.

Selecteer de gewenste TSO/TSO-overgang en klik "Ok"

Je kan de brochures ook downloaden en afdrukken.

 

 

Eerste graad kiezen
Studie- en leerlingenprofielen
Overgangen
   
 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven