Home
Pedagogisch Leerlingenoriëntatie
 
 

Studieprofielen van de TSO studierichtingen
in de scholengemeenschap SGKSO-VLAR

Studierichting Studieprofiel - Profiel van de leerling School
Biotechnische wetenschappen Dit is een sterk wetenschappelijk-technische richting met klemtoon op wiskunde, toegepaste wetenschappen en talen. De theorie wordt ondersteund door proefondervindelijk onderzoek en concrete ervaringen in de natuur, milieu en bedrijfswereld. Voor leerlingen die geboeid zijn door biologie en zelfstandige research. VLIO
Boekhouden-informatica Deze leerlingen hebben vooral interesse voor boekhouden en toegepaste informatica. Ze moeten goed logisch kunnen denken en een stevige wiskundige basis bezitten. TIOLV
Elektriciteit-Elektronica Dit is een theoretische richting, waarin elektriciteit en elektronica uitgebreid aan bod komen. De theorie wordt ondersteund door laboproeven. De leerling wordt opgeleid tot technicus gespecialiseerd in elektronische netwerken, digitaal- en communicatietechnieken. KSOG
Elektrotechnieken Via vakken als algemene elektriciteit, elektro-CAD voor woninginstallatie, meet- en regeltechniek worden de lln vertrouwd gemaakt met de wereld van de elektrische stroom. Het is een praktische richting, met afwisseling tussen theorie, labo en praktijk. VISL
Elektromechanica
Electriciteit-Electronica
Dit zijn richtingen meer theoretisch dan de techniek-richtingen, maar praktischer dan de richting IndustriŽle wetenschappen. De leerlingen krijgen naast de algemene vorming de techniek bekeken vanuit wiskundige en wetenschappelijke hoek. Het belang van de wiskunde vermindert in de derde graad, maar de moeilijkheidsgraad van de technische vakken stijgt dan. Het zijn 2 gelijkwaardige richtingen. In Elektromechanica is mechanica de hoofdcomponent, terwijl dit in de andere richting uiteraard elektriciteit is. VISL
Gezondheids- en welzijnswetenschappen Dit is een afdeling voor creatieve en sociale leerlingen, die graag met mensen omgaan. Ze krijgen vooral wetenschappelijke kennis zowel van natuurwetenschappelijk als van psychologische aard. Er zijn ook stages in kinderdagverblijven, rusthuizen, gehandicaptenzorg en bij onthaalmoeders. TIOLV
Handel De meest polyvalente richting, de nadruk ligt vooral op bedrijfsgerichte vorming. Er is een belangrijk pakket algemene vakken + toegepaste vakken als talen (praktische kennis Engels, basiskennis Duits) + basiskennis informatica, bedrijfshuishoudkunde en wiskunde. De leerling moet voldoende abstract begaafd zijn, praktisch inzicht hebben en belangstelling tonen voor vreemde talen, functioneel taalgebruik en informaticatoepassingen. TIOLV
KSOG
Handel-talen
Secretariaat-talen
Voor leerlingen die taalvaardig zijn, zowel wat het lezen, schrijven, spreken en luisteren betreft. De nadruk ligt op het aanleren van praktisch en zakelijk taalgebruik. De derde graad biedt een voorbereiding op gevarieerd secretariaatswerk. TIOLV
Houttechnieken Tot deze opleiding behoren: planinzicht, CAD-tekenen en CAD-CAM op een computergestuurde machine. Vooral de praktische kennis is belangrijk. VISL
IndustriŽle wetenschappen Een sterk theoretische richting met klemtoon op wiskunde en wetenschappen. Het belang en de moeilijkheidsgraad van de wiskunde stijgt in de derde graad., ook informatica en toegepaste informatica komen ruim aan bod. Het is een richting met een theoretische benadering van de technische vakken in het domein van de elektriciteit en mechanica. VISL
Landbouwtechnieken Voor leerlingen die interesse hebben voor plant en dier, met economisch inzicht en commercieel gericht. Het echte landbouwleven start op school via de modern uitgeruste praktijkhoeve. VLIO
LO en sport Voor leerlingen die gemotiveerde all-roundsporters willen worden Ze maken kennis met een ruim toepassingsgebied van spel-, sport- en dansvormen door middel van atletiek, balsporten, dans, expressie, zwemmen,... Ook de algemene vakken blijven belangrijk met aandacht voor talen, wetenschappen en wiskunde. VLIO
Mechanische technieken De leerlingen beschikken over voldoende motorische aanleg om toegepaste mechanica, labo, materiaalkennis, hydraulica te kunnen volgen en computergestuurde machines te kunnen bedienen. Er is voldoende praktijk voorzien. VISL
Sociale en technische wetenschappen Voor creatieve en sociale leerlingen met interesse voor mens en samenleving en exacte wetenschappen. De nadruk ligt op maatschappelijke en toegepaste natuurwetenschappelijke vorming, met ruime aandacht voor sociale vaardigheden. TIOLV
Techniek-wetenschappen Een sterk theoretische richting met de klemtoon op wetenschappen en wiskunde. De leerlingen hebben interesse voor natuurwetenschappen en voldoende aanleg voor wiskunde. De theorie van de wetenschappen wordt ondersteund via labotoepassingen, waarbij fijne motoriek nodig is. TIOLV
Tuinbouwtechnieken Deze richting biedt een gespecialiseerde en praktische kennis omtrent bodemvereisten, voeding, klimaat en groeistadia van de te telen gewassen met aandacht voor bedrijfseconomische productieprocessen en technologische toepassingen uit chemie en biologie. VLIO

 

 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven