KSO Glorieux Sint-Bernarduscollege Technisch Instituut O.L.Vrouw Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde
  Home
 
   

Behoeftepeiling

Directies


In de loop van het schooljaar 2002-2003 werd voor het eerst een eenvormige behoeftepeiling van het nascholingsbeleid uitgevoerd bij de directies van de afzonderlijke scholen van onze scholengemeenschap. Doel van deze bevraging was na te gaan welke nascholingsprioriteiten op het niveau van de scholengemeenschap uitgewerkt kunnen worden.
De bevraging was ingedeeld in 9 domeinen:

 1. conclusies van de doorlichting 2001-2002
 2. het schoolbeleid ivm leerlingenbegeleiding en zorgverbreding
 3. het schoolbeleid ivm de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen en/of einddoelen in de vakken en/of via projecten.
 4. het schoolbeleid ivm vakgroepwerking
 5. het schoolbeleid ivm de ondersteuning van de algemeen persoonsgerichte vorming van het onderwijzend personeel
 6. het schoolbeleid ivm de ondersteuning van de algemeen persoons- en beroepsgerichte vorming van het ondersteunend personeel
 7. het schoolbeleid ivm schooluitbouw en -ontwikkeling
 8. het schoolbeleid ivm schoolvisie en schoolwerkplan
 9. nascholingsprioriteiten die niet in vorige domeinen vermeld werden

Synthese van de resultaten voor 2005-2006

Nascholingsprioriteiten door ten minste drie van de vijf scholen aangevinkt:

 • Coachen van moeilijke leerlingen - nascholing is voorzien
 • Leerstoornissen (oa ADHD) - nascholing is voorzien
 • Het vormen van vakverantwoordelijken teneinde de integratie van VOet/VOod in de vakken te stimuleren/bevorderen
 • Vorming en begeleiding van beginnende leerkrachten
 • Klasmanagement: leiding geven aan een klasgroep en coachen van de leerlingen
 • Alternatieve kijk op evaluatie - evaluatie en vaardigheden
 • Actieve en activerende werkvormen - nascholingen zijn voorzien
 • Hanteren van conflictsituaties tussen leerlingen onderling en/of tussen opvoeder(s) en leerlingen
 • Omgaan met agressie en vandalisme

 

Synthese van de resultaten voor 2004-2005

De gelijklopende behoeften naar nascholing, of de gelijklopende prioriteiten zijn:

 • Zorgverbreding i.v.m. zorgverbreding: dyscalculie (domein 2)
 • Vorming van beginnende leerkrachten (domein 5)
 • Klasmanagement: leiding geven aan een klas en coachen van leerlingen (domein 5)
 • Altenatieve kijk op evaluatie - evalueren en vaardigheden (domein 5)
 • Actieve en activerende werkvormen (domein 5)
 • Dialoog op school: functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken (domein 8)

 

Synthese van de resultaten voor 2003-2004

Bij een aantal domeinen zijn de behoeften van de verschillende scholen zeer uiteenlopend. Elke school zal binnen deze domeinen haar eigen prioriteiten stellen.

 • Domein 1: De conclusies van de doorlichting 2001-2002
 • Domein 3: Het schoolbeleid ivm de realisatie van de vakoverschrijdende eindtermen en/of einddoelen in de vakken en/of via projecten
 • Domein 4: Het schoolbeleid ivm vakgroepenwerking
 • Domein 7: Het schoolbeleid ivm schooluitbouw en -ontwikkeling
 • Domein 9: Nascholingsprioriteiten die niet in de domeinen vermeld werden

Bij de volgende domeinen echter vertonen de verschillende scholen gelijklopende interesses. Voor deze domeinen kan op niveau van de scholengemeenschap samengewerkt worden aan het opstellen van prioriteiten en eventueel het organiseren van navorming.

 • Domein 2: Het schoolbeleid i.v.m. de leerlingenbegeleiding en zorgverbreding
  • Zorgverbreding i.v.m. leerstoornissen: dyslexie, ADHD, dyscalculie
  • Interne leerlingbegeleiding
  • SOBaO: gebruik van een doorgeefdossier bij de overgang van BaO naar SO
  • SOBaO: naar een aangepast leerlingenvolgsysteem in het SO voortbouwend op het BaO

 • Domein 5: Het schoolbeleid ivm de ondersteuning van de algemeen persoonsgerichte vorming van het onderwijzend personeel
  • Vorming van beginnende leerkrachten
  • Begeleiding van beginnende leerkrachten (mentorschap)
  • Alternatieve kijk op evaluatie - evaluatie en vaardigheden.

 • Domein 6: Het schoolbeleid ivm de ondersteuning van de algemeen persoonsgerichte en beroepsgerichte vorming van het ondersteunend/administratief personeel
  • Werken met een geïnformatiseerd leerlingenbegeleidingssysteem.

 • Domein 8: Het schoolbeleid i.v.m. schoolvisie en schoolwerkplan
  • Dialoog op school: functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken
  • SOBaO-werking op gebied van: zelfstandig begeleid werken in de eerste graad SO als verderzetting van hoekenwerk en contractwerk uit het BaO.

Personeel

De korte bevraging over noden en wensen rond nascholing, afgenomen in de loop van het tweede semester 2005-2006, leverde ongeveer 340 antwoordformulieren op. Je kan de resultaten hier ()downloaden en bekijken.
Bedoeling is het nascholingsaanbod van de scholengemeenschap te bepalen op basis van deze bevraging.

In de loop van het tweede semester 2003-2004 werd ook het personeel bevraagd naar noden en wensen rond nascholing. Deze bevraging gebeurde via een enquête afgenomen ter gelegenheid van de pedagogische studiedag in de verschillende scholen.
Om overleg te stimuleren, werd de enquête afgenomen per vakgroep. Hierbij werd het hulpopvoedend- en administratief personeel niet vergeten.

In totaal namen 479 leerkrachten en 42 leden van het ondersteunend personeel deel aan de enquête. Klik hier om de synthese () te bekijken.

Directie
Personeel
   
 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven