KSO Glorieux Sint-Bernarduscollege Technisch Instituut O.L.Vrouw Vrij Technisch Instituut Sint-Lucas Vrij Landelijk Instituut Oudenaarde
  Home
 
   

Nascholingsaanbod Scholengemeenschap
voor het schooljaar 2006-2007

De bevraging

De voorbije twee schooljaren werd een aangepast nascholingsprogramma aangeboden ten behoeve van alle personeelsleden binnen de scholengemeenschap. Dit aanbod werd bepaald door de resultaten van een uitgebreide behoeftepeiling, uitgevoerd in de loop van het schooljaar 2003-2004.

De werkgroep coördinatie nascholing stelde echter een zekere evolutie vast wat betreft de wensen en noden voor nascholing. Daarom werd iedereen opnieuw gevraagd aan te duiden welke nascholingen gewenst en nodig zijn.

Op deze korte bevraging antwoordden uiteindelijk ongeveer 340 personeelsleden, wat iets meer dan de helft is van het ganse korps.

Uit de resultaten van de bevraging, distilleerde de werkgroep coördinatie nascholing een aanbod voor het schooljaar 2006-2007. Bij de keuze van het aanbod zijn volgende criteria gehanteerd: naast het feit dat er voldoende vraag is naar een bepaald onderwerp, diende deze vraag ook te komen van minstens drie scholen uit de scholengemeenschap en bovendien te passen in het nascholingsbeleid van de directies.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op onderstaand aanbod, verdeeld in drie categorieën:

In de categorie 'Didactiek'

 • Begeleid zelfstandig leren
 • Integreren van ICT binnen het lesgebeuren

In de categorie 'Sociale vaardigheden'

 • Straffen en belonen
 • Coachen van moeilijke leerlingen / klasgroepen - deze nascholing is opnieuw hoofdzakelijk bedoeld voor beginnende leerkrachten.
 • Omgaan met agressie

Categorie 'Persoonsgericht vorming - ICT'

 • Gebruik van het rekenblad
 • Presentaties maken
 • Werken met grafische software

Op vraag van enkele wiskundeleerkrachten is een bijkomende nascholing gepland over GeoGebra.

Net als vorige jaren zijn alle nascholingen gepland op woensdagnamiddag . Elke nascholing gaat door in een van de scholen van de scholengemeenschap. De juiste locatie hangt enerzijds af van het aantal en de herkomst van de deelnemers en anderzijds wordt getracht in alle scholen ongeveer evenveel sessies te laten doorgaan.

De resultaten van de bevraging zijn te raadplegen bij de rubriek 'Nascholing - Behoeftepeiling'.

Het aanbod

  Nascholing Data Plaats
Vakoverschrijdend werken via BZL (Begeleid zelfstandig leren)

7/2/2007
14/2/2007

VTISL
Integreren van ICT binnen het lesgebeuren 28/2/2007
7/3/2007
SBC
Gedragsbeïnvloeding via straffen en belonen 17/1/2007 VLIO
  Coachen van moeilijke leerlingen 18/10/2006
8/11/2006
KSO Gl.
Omgaan met verbale agressie 11/10/2006 TIOLV
  Gebruik van het rekenblad 4/10/2006
18/10/2006
SBC
  Presentaties maken 15/11/2006
22/11/2006
SBC
Werken met grafische software 14/3/2007
21/3/2007
28/3/2007
TIOLV
Geogebra 24/1/2007
31/1/2007
TIOLV

Data met het (*)-teken zijn nog niet definitief vastgelegd en kunnen dus nog wijzigen.
Je kan voor al deze nascholingen nu reeds inschrijven.

Het aantal deelnemers is beperkt. Indien meer inschrijvingen zijn dan plaatsen, bepaalt het tijdstip van inschrijven of je al dan niet kan deelnemen.

Hoe inschrijven?

 • ofwel telefonisch bij het secretariaat van de Scholengemeenschap op de
  nummers 055 33 46 90 of 055 33 46 92
 • ofwel via e-mail naar het secretariaat van de Scholengemeenschap.
  Vermeld in dit geval duidelijk volgende gegevens:
  • Naam en voornaam
  • School
  • Navorming waarvoor je wenst in te schrijven
  • In welke onderwijsvorm je hoofdzakelijk les geeft of werkt (ASO / BSO / TSO / Hulpopvoedend of administratief personeel)
  • In welke graad je hoofdzakelijk les geeft (1ste / 2de / 3de graad)
 • ofwel via het inschrijvingsformulier op deze website.
   
 
home   vorig scherm   contact   afdrukken   naar boven